Ubezpieczenie i karta EKUZ

Zasady korzystania z EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia.  Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Austrii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w austriackim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać z opieki zdrowotnej w placówkach, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse). Listę tych placówek można uzyskać w miejscowej kasie chorych.

Jeżeli konieczna jest hospitalizacja, lekarz pierwszego kontaktu wydaje skierowanie do szpitala publicznego (Einweisungsschein), które należy przedstawić podczas przyjęcia do danej placówki. W nagłych przypadkach można zwrócić się do szpitala publicznego bez skierowania.

Lekarzowi należy przedstawić EKUZ.

Numer alarmowy – 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Obowiązują opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu ok.20 EUR za dzień (maksymalnie za 28 dni w ciągu każdego roku kalendarzowego). Pracownicy szpitala mogą zaproponować hospitalizację w ramach tzw. Sonderklasse (specjalny cennik podwyższonego standardu opieki). W przypadku wyrażeniu pisemnej zgody na Sonderklasse należy liczyć się z podwyższonymi, bezzwrotnymi kosztami pobytu.

Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność. Cenniki są dowolnie ustalane przez stomatologów, zatem przed skorzystaniem ze świadczenia warto zapytać o jego cenę.

Leki znajdujące się w austriackim spisie lekarstw można zakupić w każdej aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę z kasą. Za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata – 4.70 EUR. Koszt leków spoza spisu lekarstw może być pokryty przez kasę chorych tylko za zgodą głównego lekarza kasy.

Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest na ogół odpłatny przez pacjenta. Ratownictwo górskie w Austrii i transport lotniczy są odpłatne!  Zalecane jest posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia pokrywającej świadczenia związane z wypadkiem narciarskim.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Austrii opłat za świadczenia medyczne, dlatego, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Recepty objęte refundacją wydaje lekarz posiadający umowę z kasą chorych. Jeśli receptę wystawił lekarz nieposiadający umowy, kasa chorych może uznać ją za równoważną z receptą lekarza kontraktowego. W innym przypadku należy pokryć koszty leków, mając prawo do zwrotu poniesionych kosztów do kwoty, którą pokrywa kasa chorych.

Leczenie prywatne

Korzystając ze świadczeń lekarza nieposiadającego umowy z kasą chorych, należy opłacić jego honorarium.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

W przypadku obciążenia opłatą za usługi medyczne (o ile nie jest to wkład własny pacjenta) można uzyskać zwrot tych kosztów udając się do austriackiej kasy chorych bądź po powrocie do Polski składając wniosek o zwrot kosztów do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy przedstawić oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w regionalnych kasach chorych (Gebietskrankenkasse), bądź w instytucji łącznikowej:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 2
Postfach 600
A1031 Wien, Austria

Tel. 0043 1 711 32
Fax 0043 1 711 32 3777

www.hauptverband.at

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zasady korzystania z EKUZ Austria.pdf

Ubezpieczenie i karta EKUZ

Zasady korzystania z EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia.  Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest

Czytaj więcej

Rezygnacja z rezerwacji

 I WARUNKI REZERWACJI 1/ Wszystkie sprawy dotyczące Pensjonatu podlegają jurysdykcji sądu w Zell am See, chyba ze strony postanowią inaczej –a postanowienia  te zawrą w  odrębnej umowę

Czytaj więcej

Regulamin

        REGULAMIN PENSJONATU  IMBACHHORN Niniejszy regulamin został wydany przez właścicieli pensjonatu i obowiązuje wszystkie osoby zakwaterowane i przebywające w pensjonacie. DOBA HOTELOWA– Doba

Czytaj więcej
ZAPYTAJ O POBYT - FORMULARZ

Jeżeli chcesz zapytać o termin i cenę, to wypełnij formularz a otrzymasz niezobowiązującą ofertę na @-maila.