Rezygnacja z rezerwacji

 I WARUNKI REZERWACJI

1/ Wszystkie sprawy dotyczące Pensjonatu podlegają jurysdykcji sądu w Zell am See, chyba ze strony postanowią inaczej –
a postanowienia  te zawrą w  odrębnej umowę w formie pisemnej.
2/ Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie ustalonej  w ofercie (która to Pensjonat wysyła dla Gościa drogą mailową), chyba że strony postanowią inaczej- ale wtedy wszystkie postanowienia mają taki sam skutek jak wpłata zadatku.
(tzn. Pensjonat zobowiązany jest do rezerwacji pobytu, a Gość do przybycia w wyznaczonym terenie).
3/ W ofercie przedstawianej dla Gościa zawartą jest kwota całego pobytu, kwota zadatku oraz termin jego wpłaty. Po upływie wyznaczonego terminu Pensjonat nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu oraz przetrzymywania rezerwacji.
4/  W wyjątkowych sytuacjach (tj.: rezerwacje jednodniowe dokonywane tuż przed przybyciem)  Pensjonat dopuszcza formę zobowiązania  jako potwierdzenie rezerwacji. Zobowiązanie  musi być  wypełnione, podpisane, zeskanowane i wysłane mailem na adres pensjonatu.
5/ Jeżeli Gość wpłacił zadatek, a mimo to nie pojawił się w momencie rozpoczęcia doby hotelowej – najpóźniej do godz.18:00 w dniu przybycia i nie powiadomił o tym Pensjonat, wówczas wygasa zobowiązanie do wynajęcia pokoju, przepada zadatek, a Gość zostaje pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu rezygnacji z rezerwacji (patrz: warunki rezygnacji z rezerwacji) 

II WARUNKI REZYGNACJI Z REZERWACJI POKOJU HOTELOWEGO

1/ Jeżeli Gość dokonał rezerwacji (wpłacając zadatek lub w  inny sposób zaakceptowany przez Pensjonat) a mimo to zrezygnował z pobytu lub nie przybył na miejsce w wyznaczonym terminie, Pensjonat ma prawo obciążyć Gościa następującymi kosztami. Dotyczy to Gości indywidualnych:

– w przypadku rezygnacji do 14 dni przed terminem przybycia –  Gość nie ponosi kosztów i następuje zwrot wpłaconej zaliczki w 100% – dotyczy to tylko sezonu letniego*
– w przypadku rezygnacji od 13 dni do 8 dni przed terminem przybycia –  Gość ponosi koszty 70% wartości całego pobytu – dotyczy to tylko sezonu letniego*
– w przypadku rezygnacji od 7 dni do dnia rezerwacji –  Gość ponosi koszty 95% wartości całego pobytu – dotyczy to tylko sezonu letniego*

– w przypadku rezygnacji do 30 dni przed terminem przybycia –  Gość nie ponosi kosztów i następuje zwrot wpłaconej zaliczki w 100% – dotyczy to tylko sezonu zimowego*
– w przypadku rezygnacji od 29 dni do 15 dni przed terminem przybycia –  Gość ponosi koszty 70% wartości całego pobytu – dotyczy to tylko sezonu zimowego*
– w przypadku rezygnacji od 14 dni do dnia rezerwacji –  Gość ponosi koszty 95% wartości całego pobytu – dotyczy to tylko sezonu zimowego*
*Cena pobytu została przedstawiona w ofercie mailowej lub wynika z cennika obowiązującego w danym czasie.

2/  Pensjonat:
– w sezonie letnim najpóźniej do 14 dni a w sezonie zimowym najpóźniej do 30 dni przed uzgodnionym terminem przybycia Gościa, może jednostronnie rozwiązać umowę o wynajęcie pokoju, o ile nie dokonano innych uzgodnień.

III WARUNKI ZWROTU  ZADATKU

1/ Pensjonat nie zwraca  zadatku, jeżeli  Gość nie wywiązał się z umowy rezerwacji.
2/ Zwrot zadatku jest możliwy tylko i wyłącznie, jeżeli Gość przedstawi dowody uniemożliwiające przyjazd w wyznaczonym terenie.
Są to:
– dokumenty potwierdzające chorobę osoby rezerwującej bądź najbliższej rodziny (wstępnych i zstępnych) wydane przez uprawnionego lekarza, bądź szpital.
– akt zgonu osoby rezerwującej lub jej najbliższej rodziny.
W innych przypadkach (typu usterka auta, uszkodzenie, wypadek)  prosimy kierować sprawy do swojego ubezpieczyciela, aby Ubezpieczyciel  zwrócił nakłady poczynione na rezerwacje hotelu, bądź zwrócił koszty pobytu naliczone przez Pensjonat
(patrz: pkt. II – warunki rezygnacji z rezerwacji pokoju hotelowego)

IV ZAGADNIENIA FINANSOWE ZWIĄZANE Z POBYTEM

1/  Pensjonat nie zwraca kosztów w przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa z Pensjonatu, niż to było ustalone w umowie rezerwacji, jeżeli nie nastąpiło to z winy Pensjonatu, (Pensjonat nie odpowiada za warunki atmosferyczne, warunki na stoku, korki na drogach, przejezdność dróg itd.)

2/ W sytuacji, gdy Gość podczas trwania turnusu ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi i będzie musiał skrócić pobyt, Pensjonat pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaświadczenie do ubezpieczyciela informujące, że Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek wypadku musiał go skrócić.
Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.

3/W sytuacji, gdy Gość podczas trwania turnusu będzie musiał go skrócić na skutek śmierci najbliżej osoby, Pensjonat pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaświadczenie do ubezpieczyciela informujące, że Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek śmierci osoby najbliższej musiał go skrócić.
Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.

Podstawa prawna:
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html

Ubezpieczenie i karta EKUZ

Zasady korzystania z EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia.  Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest

Czytaj więcej

Rezygnacja z rezerwacji

 I WARUNKI REZERWACJI 1/ Wszystkie sprawy dotyczące Pensjonatu podlegają jurysdykcji sądu w Zell am See, chyba ze strony postanowią inaczej –a postanowienia  te zawrą w  odrębnej umowę

Czytaj więcej

Regulamin

        REGULAMIN PENSJONATU  IMBACHHORN Niniejszy regulamin został wydany przez właścicieli pensjonatu i obowiązuje wszystkie osoby zakwaterowane i przebywające w pensjonacie. DOBA HOTELOWA– Doba

Czytaj więcej
ZAPYTAJ O POBYT - FORMULARZ

Jeżeli chcesz zapytać o termin i cenę, to wypełnij formularz a otrzymasz niezobowiązującą ofertę na @-maila.